Undertegnede ønsker at blive medlem(er) af Foreningen Operaaftener i København


Bemærk venligst, at kommunikation med medlemmerne så vidt muligt foregår pr. E-mail.
Årlig kontingent er Kr. 300,00 pr. person.
Beløbet indbetales på Danske Bank konto 1551 00 16 70 39 82


Medlemskab er først gældende når beløbet er på bank kontoen!

Foreningen Operaaftener i København
v/formand Anne Dam
Danstrupvej 14
2100 København Ø
Mobil: 40 41 75 22
E-mail: formand@foik.dk