Persondataforordning

FOiK’s regler for behandling af persondata25.maj 2018

Personoplysninger:

Når du er medlem af FOiK har vi brug for at kende dit navn, adresse, mailadresse samt telefonnummer.

Disse oplysninger bruger vi til at udsende invitationer via mail eller pr. brev [Almindelige personoplysninger].

Da der med til et arrangement hører bespisning, er det muligt for medlemmerne at oplyse om evt. allergier [Følsomme personoplysninger].

Almindelige personoplysninger videregives ikke til tredjemand.

Bogholderen får en medlemsfortegnelse til brug for regnskab og opkrævning af kontingent.

Følsomme personoplysninger videregives i reduceret stand til restauratøren [Navn og oplysning om allergi].

Opbevaring af data:

Medlemskartoteket opbevares i en Excell-fil. Filen oploades til OneDrive.

Filen er beskyttet med et Password og bestyrelsesmedlemmernes PC’er er ligeledes beskyttet med password.

Foreningens dataansvarlige er bestyrelsen:

Kirsten Sehested (formand)

Walter Planhof (næstformand)

Anne Dam (kasserer)

Lis Bargholz

Susanne Bistrup

Karsten Hammer

Sletning af data:

Når man ikke er medlem mere, slettes ens oplysninger ved årets udgang, når regnskabet er gjort op.

Medlemsfortegnelsen for indeværende år plus de 2 foregående kalenderår gemmes af hensyn til regnskabet.