En aften i FOiK er mere end en koncert.

Her mødes medlemmer og gæster til hyggeligt samvær over en god middag, kronet med en dejlig operaoplevelse. På programmet står såvel etablerede sangere som unge på tærsklen til en karriere. Odd Fellow Palæet midt i København danner den smukkest tænkelige ramme om vores operaaftener.  

Normalt afholder vi 7 operaaftener om året. Årskontingentet er på 300 kr., og vi prøver at holde prisen for at deltage i de enkelte arrangementer på et rimeligt niveau – p.t. ca. 350 kr. for medlemmer.

Formand:
Anne Dam
Danstrupvej 14
2100 København Ø
Mobil: 40 41 75 22
formand@foik.dk

Næstformand
Walter Planhof
Thorsgade 50
2200 København N
Mobil: 30 46 27 15
walter.planhof@gmail.com